Limosilactobacillus reuteri (L. reuteri) jako nový doplněk při eradikační léčbě Helicobacter pylori (H. pylori)

0
Podijelite
 

BioGaia® Gastrus™

Limosilactobacillus reuteri (L. reuteri) jako nový doplněk při eradikační léčbě Helicobacter pylori (H. pylori)

Infekce bakterií Helicobacter pylori (H. pylori nebo Hp) je jednou z nejčastějších lidských infekcí a celosvětově postihuje asi 4,4 miliardy lidí. Infekce je častější v rozvojových zemích – míra prevalence je nejvyšší v Africe, dále v Latinské Americe a Asii1. Antibiotická léčba využívaná
k tzv. eradikaci H. pylori způsobuje řadu vedlejších účinků, včetně nerovnováhy gastrointestinálního (GI) prostředí projevující se příznaky jako průjem, nadýmání a bolesti břicha. Suplementace probiotiky obsahujícími Limosilactobacillus reuteri (L. reuteri)2 se zdá být vhodná pro udržení správného počtu bakterií tvořících GI mikrobiotu během antibiotické léčby. To by také mohlo pacientům pomoci nepřerušovat léčbu kvůli nepříjemným vedlejším účinkům.

H. pylori je spirálovitá bakterie, která způsobuje poškození gastrointestinálního epitelu. Infekce touto bakterií je nejčastější příčinou zánětu žaludku (gastritidy) a může vést až k závažnějším stavům, jako je vředová choroba žaludku či duodena a karcinom žaludku3. V roce 2010 bylo 3,5 úmrtí na 100 000 obyvatel způsobeno peptickým vředem4. Kromě toho bylo v roce 2018 celosvětově zaznamenáno téměř 800 000 nových případů rakoviny žaludku způsobených infekcí H. pylori5.

Nový přístup k léčbě H. pylori

Základní metodou léčby infekce H. pylori je použití antibiotik. Léčba antibiotiky však může často vést
k různým krátkodobým vedlejším nežádoucím účinkům. Mezi běžné nežádoucí účinky patří průjem, nevolnost, zvracení, nadýmání a bolest břicha. Tyto nepříjemné vedlejší účinky mohou být někdy natolik závažné, že mohou pacienty přimět až k předčasnému přerušení léčby. Takové přerušení s sebou přináší riziko selhání léčby nebo přispívá k rozvoji antibiotické rezistence u bakterie H. pylori. Je proto zcela zásadní tyto nežádoucí účinky korigovat a zajistit tak pacientovu adherenci k eradikační léčbě.

Výzkumná zpráva the Maastricht V / Florence Consensus Report o managementu infekce H. pylori hovoří o tom, že určitá probiotika pomáhají udržovat správný počet bakterií tvořících normální lidskou mikrobiotu i během eradikační terapie H. pylori6 a pomáhají tak snižovat intenzitu nežádoucích účinků léčby.

L. reuteri Gastrus™ jako doplněk stravy při léčbě H. pylori

Probiotické produkty BioGaia obsahující L. reuteri získaly uznání jako jedno z nejrozsáhleji prostudovaných a vědecky zdokumentovaných probiotik na celém světě. S více než 200 studiemi provedenými s přibližně 18 000 jednotlivci různých věkových skupin byla klinická bezpečnost probiotik L. reuteri společnosti BioGaia důkladně prozkoumána.

L. reuteri Gastrus™ je kombinací probiotických kmenů L. reuteri ATCC PTA 6475 a L. reuteri DSM 17938.

Pokud jde o L. reuteri Gastrus™ jako doplněk při léčbě H. pylori, tři publikované klinické studie sledovaly jeho účinky. Tyto studie byly zaměřeny na posouzení potenciálního efektu suplementace L. reuteri Gastrus™ při souběžném použití s léčbou H. pylori. Zjištění z těchto studií přispívají k rostoucímu množství důkazů týkajících se suplementace L. reuteri Gastrus™ jako cenného doplňku k uvedeným léčebným režimům.

L. reuteri Gastrus™ se ukázal jako slibný doplněk podporující rovnováhu gastrointestinálního prostředí při terapii H. pylori. Bylo prokázáno, že L. reuteri Gastrus™ doplňuje přátelské bakterie také v průběhu eradikační terapie, kdy jsou udržování tolerance a pohodlí pacienta extrémně důležité. Navíc existují důkazy naznačující, že suplementace L. reuteri Gastrus™ může zvýšit míru úspěšnosti léčby, a to díky zvýšení adherence pacientů k léčbě.

Biogaia Gastrus je doplněk stravy. Další informace o portfoliu BioGaia® v ČR naleznete na webu www.biogaia.cz

Odkazy:

  1. Hooi JKY et al. Gastroenterology. 2017;153(2):420-429.
  2. Formerly known as Lactobacillus reuteri.
  3. Marshall BJ, Warren JR. Unidentified curved bacilli in the stomach of patients with gastritis and peptic ulceration. Lancet 1984; 1: 1311–15.
  4. Stewart B, Khanduri P, McCord C, et al. Global disease burden of conditions requiring emergency surgery. Br J Surg 2014; 101: e9–22.
  5. de Martel C, Georges D, Bray F, Ferlay J, Clifford GM. Global burden of cancer attributable to infections in 2018: a worldwide incidence analysis. Lancet Glob Health 2020; 8: e180–90.
  6. Malfertheiner P et al. Gut. 2017;66(1):6-30