NAŠE HODNOTY

ŠVÝCARSKOST

Jako švýcarská společnost ztělesňujeme hodnoty tradičně spojované s naší zemí a lidmi. Děláme to, co říkáme, dodržujeme termíny a dohody. Naše práce se vyznačuje vysokou kvalitou a spolehlivostí. Stejně jako Švýcarsko se můžeme pochlubit stabilitou, které jsme dosáhli díky dlouhé historii, a flexibilitou, za niž vděčíme modernímu dynamickému přístupu a efektivním rozhodovacím procesům.

 

NADŠENÍ

Naše společnost vznikla z nadšení pro věc, což se i nadále snažíme promítat do naší každodenní práce. Naše týmy milují svoji práci a bez obtíží překonávají očekávání našich partnerů. Řídíme se heslem „nic není nemožné“, a právě to nás dostalo tam, kde nyní jsme. Jsme přesvědčeni, že naše odhodlání nám bude pomáhat i v budoucnosti.

 

TRADICE

Naše dlouhá historie nám zajistila bohatství zkušenosti a expertízu, díky nimž jsme dosáhli velkých úspěchů – v minulosti, dnes a věříme, že i v budoucnosti. Usilujeme o dlouhodobá partnerství, chceme růst a prospívat společně s našimi partnery. V tomto dynamickém odvětví ctíme tradice, ale zároveň jsme si vědomi, jak důležitý je vývoj – pro Ewopharmu i naše partnery.

ZODPOVĚDNOST

V Ewopharmě si velice dobře uvědomujeme, jakou zodpovědnost naše činnost obnáší – nejen vůči obchodním partnerům, ale také vůči pacientům, kteří potřebují naše léky. Klademe velký důraz na etickou stránku podnikání a vzděláváme a školíme naše týmy tak, aby svoji práci vykonávaly v dokonalém souladu s interními i externími pravidly a nařízeními.

LOAJALITA

Jsme hrdí na loajalitu našich zaměstnanců. Ewopharma si váží různých kultur a usiluje o vytvoření pracovního prostředí, v němž se zúročí to nejlepší z každé z nich. Tak vzniká plodná spolupráce založená na důvěře, kdy spolu všechny strany komunikují jako rovný s rovným. Jsme přesvědčeni, že tento postoj je základem dlouhodobých partnerství, která jsou prospěšná pro všechny zúčastněné.