SEZNAMTE SE S NÁMI

BIO EUROPE SPRING DIGITAL

Ewopharma will participate at BIO Europe Spring Digital from March 22-25. We look forward to connecting with you there!

COVID-19: UP-TO-DATE INFORMATION ON THE PREVENTION AND TREATMENT
Město: on-line event

Speaker: Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI

Vědecké setkání akreditované Českou lékařskou komorou. Prezentovány budou aktuální informace o prevenci a léčbě COVID-19.

 

XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2021
Město: ON-LINE EVENT

Pořádá: Česká hepatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Českou lékařskou společností JEP a Českou asociací sester.

BIO INTERNATIONAL CONVENTION

Ewopharma will participate at BIO International Convention June 14-17. We look forward connecting with you there!