SEZNAMTE SE S NÁMI

9. kongres Medicíny pro praxi v Ostravě
Město: Ostrava

V přednáškových sálech Clarion Congress hotelu zazní přednášky z oblasti léčby chronické bolesti, dermatologie či práva pro zdravotníky, to vše pod odbornou záštitou garanta kongresu prof. MUDr. Pavla Ševčíka, CSc., přednosty Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava.

2. kongres Medicíny pro praxi v Českých Budějovicích
Město: České Budějovice

2. ročník ve dnech 17.–18. 3. 2023 v prostorách Clarion Congress hotelu. Pestrý odborný program pod záštitou garanta kongresu doc. MUDr. Martina Bortlíka, Ph.D., z Gastroenterologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. Programové bloky na téma Akutní stavy, Lékové interakce nebo Život s astmatem.

17. Kongres primární péče 2023
Město: Praha
21. kongres Medicíny pro praxi v Olomouci
Město: Olomouc

21. kongres Medicíny pro praxi v Olomouci proběhne pod odborným dohledem prof. MUDr. Miroslava Součka, CSc., přednosty II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, a stejně jako v předchozích ročnících vám nabídne pestrý odborný program sestavený na základě vašich preferencí.

Symposium 232: Inflammation of the upper and lower GI tract
Město: Bordeaux
8. kongres Medicíny pro praxi v Hradci Králové
Město: Hradec Králové

8. ročník kongresu Medicíny pro praxi v Hradci Králové, který se uskuteční 26. – 27. 5. 2023 v Novém Adalbertinu.