OBLASTI PŮSOBENÍ

Jsme aktivní v zemích střední a východní Evropy a v naší vlasti, ve Švýcarsku. Léta zkušeností a naši na cíl orientovaní domácí zaměstnanci nám pomohli k úspěchu a zajištění optimální návratnosti investic.