OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

1.1    KDO JSME
Jsme Ewopharma, spol. s r. o., člen skupiny Ewopharma Group. Sídlíme na adrese Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, Česká republika. Jako správce Vašich osobních údajů, není-li uvedeno jinak, zajišťuje ochranu Vašich údajů společnost Ewopharma, spol. s r. o. Centrála skupiny Ewopharma Group sídlí ve městě Schaffhausen, Švýcarsko.
Kontaktovat nás můžete následovně:

Email: info@remove-this.ewopharma.cz

Telefon: 267 311 613

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Monika Stuksová

Email pověřence pro ochranu osobních údajů: m.stuksova@remove-this.ewopharma.cz 

Pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny: dataprivacy@ewopharma.com 
 
1.2    OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME A VYUŽÍVÁME 

1.

Informace přímo od vás

Shromažďujeme osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout, včetně registrací, žádostí, průzkumů, dotazů a nákupů. Může se jednat o vaše jméno, kontaktní údaje, údaje o zdravotním stavu, pojištění a finanční údaje během propagačních akcí nebo programů pomoci pacientům. Poskytovatelé zdravotní péče mohou také sdílet informace o svých specializacích a příslušnosti.

2.

Informace, které shromažďujeme automaticky

My a naši externí dodavatelé automaticky shromažďujeme informace, když používáte naše webové stránky, včetně typu prohlížeče, operačního systému, zobrazených webových stránek, kliknutých odkazů, IP adresy, doby trvání návštěvy a odkazující adresy URL, která vás na naše webové stránky přivedla. Naše třetí strany mohou tyto technologie používat ke shromažďování údajů o Vašich online aktivitách. Další informace naleznete v částech „Soubory cookies“ a „Webové stránky třetích stran“.

 

3.

Informace, které shromažďujeme z jiných zdrojů

Vaše osobní údaje můžeme příležitostně rozšířit kombinací s informacemi z externích zdrojů, jako jsou veřejné databáze, platformy sociálních médií a další třetí strany. To nám umožňuje ověřit kontaktní nebo finanční údaje, potvrdit licenci zdravotnického pracovníka nebo získat přehled o vašich zájmech porovnáním demografických informací s údaji, které jste poskytli.

 

 

1.3    PROČ SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Níže je uvedeno několik příkladů účelu shromažďování nebo zpracování Vašich osobních údajů.

1.

příprava odpovědí na Vaše dotazy

2.

zlepšování úrovně našich služeb a obsahu komunikace

3.

poskytování tipů, užitečných informací, produktových novinek a aktualizací

4.

informování o našich nových produktech a službách nebo zjišťování vašich názorů

5.

posuzování Vaší žádosti o zaměstnání

7.

pro naše vlastní administrativní účely a účely jištění jakosti

8.

pro další účely, které mohou být podrobně popsány na těchto webových stránkách

9.

IP adresa

 

1.4    PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO ČESKOU REPUBLIKU
Existuje několik případů, kdy bude muset společnost Ewopharma, spol. s r. o. předat Vaše osobní údaje do země, která poskytuje jinou úroveň ochrany než Vaše země. Pokud se tak stane, společnost Ewopharma, spol. s r. o. přijme vhodná opatření k zajištění odpovídající ochrany údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.  Bez ohledu na to bude společnost Ewopharma, spol. s r. o. s Vašimi osobními údaji nakládat v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů, a to bez ohledu na to, kde jsou Vaše osobní údaje uloženy/zpřístupněny.

Převody mezi společnostmi v rámci skupiny: V průběhu naší obchodní činnosti můžeme provádět převody mezi společnostmi v rámci skupiny.

Poskytovatelé služeb: Můžeme údaje předat externím poskytovatelům služeb, kteří nám pomáhají provozovat naše podnikání. Tyto třetí strany budou smět používat pouze osobní údaje nezbytné pro plnění svých funkcí. Mezi příklady patří poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé podpory a zpracovatelé mzdové evidence.

Zákonné požadavky: Můžeme také zveřejnit informace, které jsou právně vyžadovány na základě právních předpisů týkajících se farmakovigilance nebo abychom vyhověli soudnímu příkazu či žádosti vlády/správních orgánů.

Souhrnně: Údaje, které nejsou identifikovatelné, můžeme rovněž zpřístupnit třetím stranám za jakýmkoli účelem povoleným platnými právními předpisy.

 

1.5    VAŠE PRÁVA
Máte právo kdykoli aktualizovat své osobní údaje a preference. Máte právo požádat o kopii jakýchkoli svých osobních údajů a o přenositelnost údajů.

Máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů z našeho systému. Pokud jsou Vaše osobní údaje uchovávány na základě souhlasu, můžete svůj souhlas odvolat zasláním e-mailu kontaktní osobě uvedené ve formuláři souhlasu.

V určitých případech máte právo požádat o omezení zpracování nebo přímo vznést námitku proti zpracování. Všechny takové žádosti budou posuzovány individuálně. Pomoc při kontaktování správného subjektu nebo osoby získáte na e-mailové adrese dataprivacy@remove-this.ewopharma.com.

Vezměte prosím na vědomí, že některá tato práva jsou omezena platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a my máme právo shromažďovat, zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje za účelem plnění našich zákonných povinností (například: údaje týkající se nežádoucího účinku léku). Než vyhovíme Vaší žádosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dalších informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

 

1.6    JAK DLOUHO BUDEME UCHOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly získány, jak je uvedeno v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů. Doba uchovávání údajů vychází z (i) našeho trvalého vztahu s Vámi a používání webových stránek, (ii) zákonných povinností, nebo (iii) úvah souvisejících s naším právním postavením, jako je vymáhání podmínek používání webových stránek (pokud je to relevantní), dodržování promlčecích lhůt nebo řízení soudních sporů či vyšetřování ze strany regulatorních orgánů, (iv) našich interních zásad.

 

1.7    DŮSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ewopharma, spol. s r.o. od Vás nevyžaduje poskytnutí žádných osobní údajů, které nejsou podle jejího názoru naprosto nezbytné. V případě, že však odmítnete osobní údaje poskytnout, je možné, že s Vámi nebudeme moci navázat jakoukoliv komunikaci. Jednotlivé případy budou řešeny individuálně.

 

1.8    BEZPEČNOST
Podnikli jsme potřebné kroky k ochraně Vašich osobních údajů prostřednictvím fyzických a/nebo elektronických bezpečnostních opatření vhodných pro ochranu citlivých osobních údajů.

I přestože jsme přijali bezpečnostní opatření, nemůžeme zaručit zabezpečení informací, které zasíláte prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím internetu. Předání osobních údajů prostřednictvím takových sítí provádíte na vlastní nebezpečí, protože žádný internetový přenos není vždy 100% bezpečný nebo bezchybný. Zvláštní pozornost byste měli věnovat rozhodování o tom, jaké informace nám zašlete emailem nebo je zveřejníte na svých webových stránkách.
 

1.9    WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN
Prostřednictvím našich webových stránek můžete vstoupit na webové stránky nebo využít služeb třetích stran. Ewopharma, spol. s r. o. nezodpovídá za ochranu osobních údajů nebo zásady ochrany osobních údajů na jiných webových stránkách. Doporučujeme Vám vyhledat na příslušné webové stránce další informace o zásadách ochrany osobních údajů.

Například používáme stránku na Facebooku týkající se některých našich produktů. Pokud se rozhodnete sdílet informace na Facebooku, budou se tyto sdílené informace řídit zásadami ochrany osobních údajů těchto stránek. Stránky sociálních sítí s námi mohou sdílet informace a mohou zveřejňovat informace o Vaší návštěvě našich webových stránek na svých stránkách. Nastavení soukromí si můžete změnit přímo na stránkách Facebooku.

1.10    POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které do Vašeho počítače ukládají navštívené webové stránky. Jsou široce používány k zajištění funkčnosti nebo efektivnějšího fungování webových stránek a také k poskytování informací vlastníkům stránek. Soubory cookie používáme na našich webových stránkách s Vaším souhlasem, s výjimkou nezbytných souborů cookie, které jsou nutné pro základní funkce, jak vyžadují platné právní předpisy.

Jak změním nastavení souborů cookie?
Většina webových prohlížečů umožňuje určitou kontrolu většiny souborů cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče. Více informací o souborech cookie, včetně toho, jak zjistit, jaké soubory cookie byly nastaveny, a jak je spravovat a odstraňovat, najdete na stránce „O souborech cookies“.

Naše webové stránky používají také službu Google Analytics. Chcete-li se odhlásit ze sledování službou Google Analytics, jednoduše vyhledejte doplněk prohlížeče „Google Analytics Opt-Out Browser Add-on“ a postupujte podle pokynů. 

Další informace naleznete v „Zásadách používání souborů cookies“ na banneru „Soubory cookies“.

1.11    PRÁVO PODAT STÍŽNOST
Pokud se domníváte, že s Vašimi právy není zacházeno spravedlivě a přiměřeně, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobnosti o českém úřadu pro ochranu osobních údajů najdete zde: https://www.uoou.cz/

1.12    AKTUALIZACE NAŠEHO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poznámka: Toto oznámení o ochraně osobních údajů podléhá pravidelné revizi a může být podle potřeby aktualizováno tak, aby bylo v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Přečtěte si prosím nejnovější verzi, která je k dispozici na našich webových stránkách www.ewopharma.cz