EWOPHARMA VALUE TRANSFER METODIKA VEŘEJNÉHO ZVEŘEJNĚNÍ

Ewopharma Croatia je zástupcem švýcarské společnosti Ewopharma AG, která zastupuje partnery na trzích střední a východní Evropy.

Jako distributor svých partnerů, kteří jsou členy EFPIA, Ewopharma zveřejňuje převody hodnot prováděné přímo nebo nepřímo zdravotnickým pracovníkům, zdravotnickým organizacím a pacientským sdružením podle Kodexu zveřejnění Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA).

Ewopharma Croatia, jako zástupce společnosti Ewopharma AG v Chorvatsku, oznamuje převody hodnot s uvedením celého jména a názvu přijímající instituce. Převod hodnoty zahrnuje granty a dary, náklady související s odbornými schůzkami; jako registrační poplatky, sponzorské poplatky, náklady na cestování a ubytování a poplatky za služby a poradenství.

Společnost Ewopharma Croatia si je vědoma oprávněných zájmů jednotlivců a sdružení, se kterými spolupracuje, a snaží se tyto zájmy vždy respektovat, s přihlédnutím ke svým místním regulačním povinnostem.

Ewopharma Croatia zveřejňuje údaje v souladu s globálním operačním postupem Ewopharma AG o transparentnosti a zpřístupňování převodů hodnot zdravotnickým pracovníkům a zdravotnickým organizacím.

Máte -li jakékoli dotazy týkající se zveřejněných údajů, můžete kontaktovat pracovníka pro dodržování předpisů Ewopharma na adrese privacy@remove-this.ewopharma.cz.

 

Veřejné oznámení o přenosu hodnoty 2020

Veřejné oznámení o přenosu hodnoty 2019

Veřejné oznámení o převodu hodnoty 2018

Veřejné oznámení o převodu hodnoty 2017