Upozornění

Odpovědnost za obsah
Vždy se snažíme udržovat informace na našich stránkách aktuální, nepřebíráme však jakoukoli odpovědnost za jejich obsah. Ze zákona je naše odpovědnost jako poskytovatele služeb omezena pouze na obsah našich vlastních materiálů zveřejněných na našich stránkách.

Nejsme povinni kontrolovat informace poskytnuté třetími stranami zveřejněné nebo uložené na našich stránkách. Jakmile však zjistíme, že jsou jakékoli informace v rozporu se zákony, ihned je odstraníme. Naše odpovědnost v takovém případě začíná okamžikem, kdy příslušné porušení zákona zjistíme.

Odpovědnost za odkazy
Naše stránky obsahují odkazy na stránky třetích osob. Na obsah těchto stránek nemáme žádný vliv a nemůžeme jakkoli zaručit jeho správnost. Za obsah těchto stránek třetích osob odpovídají jejich vlastníci a poskytovatelé.
V okamžiku, kdy došlo k vytvoření odkazu z našich stránek na tyto stránky dalších osob, jsme nezjistili JAKÉKOLI NÁZNAKY případného porušení zákonů. Pokud zjistíme, že nějaké stránky zákon porušují, odkaz na ně ihned odstraníme.

Autorská práva
Obsah a díla poskytovaná na těchto stránkách jsou chráněny autorskými zákony Švýcarska. Kopírování, zpracovávání, šíření nebo jakákoli forma komerčního použití těchto materiálů v rozsahu překračujícím autorský zákon vyžaduje předchozí písemný souhlas autora nebo tvůrce těchto materiálů.

Ochrana dat
Upozorňujeme, že při přenosu dat přes internet, např. prostřednictvím e-mailů, vznikají bezpečnostní rizika, protože není možné zcela se chránit před neoprávněným přístupem třetích osob k přenášeným datům. Vaše údaje budeme i s vědomím tohoto omezení chránit. Osobní údaje budou přenášeny prostřednictvím internetu pouze v případě, že to neporušuje práva třetích osob, popř. pokud tato třetí osoba poskytne předchozí souhlas, kterým bere na vědomí výše uvedená bezpečnostní rizika. Jako poskytovatel internetových stránek také neneseme odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku takového bezpečnostního rizika nebo za jakékoli opomenutí z naší strany.

Nesouhlasíme s tím, aby třetí strany využívaly poskytnuté kontaktní informace pro zasílání nevyžádaných reklam. Jakožto provozovatel internetových stránek si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti nevyžádané poště, e-mailům nebo spamu a podobným reklamním materiálům.