Regulace trhu

Poskytujeme služby v následujících oblastech:

  • Příprava žádostí o registraci léčivých přípravků v souladu s požadavky místních regulačních orgánů
  • Zpracování a překlad potřebné dokumentace
  • Dohled nad zpracováním a zpracování žádostí o registraci léčivých přípravků
  • Organizace a monitorování klinických studií (fáze III), jsou-li vyžadovány
  • Vyjednávání s místními orgány zodpovědnými za stanovení ceny a pravidel týkajících se proplácení léčivých přípravků