Průzkum trhu

Poskytujeme služby v následujících oblastech:

  • Analýza trhu s ohledem na vybrané produkty či typy léčby
  • Vyhodnocení tržního potenciálu
  • Identifikace příležitostí pro spolupráci či licencování
  • Zpracování studií proveditelnosti
  • Zpracování podnikatelských plánů pro zvolený region
  • Zpracování zpráv o podmínkách na vybraném trhu a systému zdravotní péče