Farmakovigilance

Účelem farmakovigilance je chránit veřejné zdraví shromažďováním informací o léčivých přípravcích, jejich hodnocením a identifikací a minimalizací bezpečnostních rizik s cílem zajistit, aby přínosy léčivých přípravků převažovaly nad jejich riziky.

Kontaktujte nás zde v případě podezření na nežádoucí účinek.